Štamparija Modelle

kontakt

 

Poslovna galanterija

Želite bolje i kvalitetnije da se predstavite i nastupite na tržištu?

Poslovna galanterija sa Vašim logotipom i drugim poslovnim podacima je pravi izbor. Nudimo Vam štampu i izradu bogate palete proizvoda: koverte, memorandumi, dostavnice, fakture, različiti obrasci, vizitkarte standradne i magnetne, blokovi, fascikle, poklon proizvodi...

Magnetne vizitkarte nebrojeno puta mogu da se zalepe i skinu sa metalne površine (kućišta računara, frižidera, oplata aparata). Na taj način ostavljena vizitkarta je vidljivija i poslovno-informativno primenjivija. Magnetna vizitkarta posebno je praktična za servisere i dobavljače čiji poslovni podaci uvek treba da budu dostupni i vidljivi korisnicima.

Fascikle mogu biti obogaćene i specijalnim termičkim načinima štampe. Takvi otisci mogu se dodatno oplemeniti blinddrukom, prosecanjem (štancovanjem) i UV lakiranjem kako bi fascikla delovala luksiznije i originalnije.

Korporativni identitet 

Štampa na kovertama 

Memorandumi 

Štampa na kovertama 

Vizit karte 

Proizvodnja koverata 

UV lak i blinddruk 

Korporativni identitet-memorandum i koverta 

Tampon štampa 

Tampon štampa na šoljama 

Tampon štampa na tanjirima 

Tampon štampa na tanjirima za ugostiteljstvo